030-2272400

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement


Geheimhoudingsplicht

Alles wat wij samen bespreken blijft tussen ons, tenzij je mij schriftelijk toestemming hebt gegeven om met een derde (bijvoorbeeld je huisarts of vorige behandelaar) te overleggen.

Dossierwet

Je dossier wordt gedurende 20 jaar bewaard, tenzij je dat niet wilt. In dat geval moet je hiervoor een verklaring tekenen. Bovendien heb je recht op inzage, aanpassen en kopiëren van je dossier.

Beroepscode

Ik ben gehouden aan de beroepscode van het NVPA. Voor meer informatie verwijs ik je naar hun website: www.nvpa.org. Tevens is daar informatie te vinden over de klachtenprocedure.

Wkggz

Mijn praktijk is aangesloten bij de S.C.A.G., (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg), de gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg, inschrijfnummer 10562. Daarmee voldoet mijn praktijk aan de Wkggz, de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Gezondheidszorg. Folders over het klacht- en tuchtrecht zijn aanwezig in mijn praktijk.

AVG-compliant

Mijn praktijk voldoet aan de verplichtingen gesteld vanuit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Afzeggen van afspraken

Gemaakte afspraken dienen uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch of per WhatsApp afgezegd te worden. Zo niet, dan worden de kosten van een consult in rekening gebracht, ongeacht de reden van afzegging (dus óók bij ziekte – ik moet helaas ook de tandarts betalen als ik ineens griep heb gekregen).

Betaling: per betaalverzoek

Betaling bij voorkeur per betaalverzoek, dat ik je aan het einde van de sessie stuur en dat je dan direct kunt voldoen via je eigen bank-app. Eventueel kun je ook contant afrekenen. De factuur stuur ik na afloop (digitaal) naar je toe. Mocht je die liever op papier hebben, kun je dat ook aangeven.

Kosten psychologische consulten 2024

- Een psychologisch consult duurt een uur en kost € 106,-.
- Voor relatietherapie neem ik anderhalf uur de tijd en betaal je € 159,-.
De psychologische consulten zijn vrijgesteld van BTW, de relatietherapie is inclusief BTW.

Vergoeding

Mijn psychologenpraktijk is aangesloten bij het NVPA en de RBCZ. Dit betekent dat een flink aantal zorgverzekeraars de psychologische consulten vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Meestal gaat het dan om een maximum bedrag per jaar dat je kunt declareren, afhankelijk van het pakket dat hebt gekozen. Deze consulten vallen onder alternatieve zorg.

Bij declaratie moeten mijn AGB-codes vermeld worden – dit is zodat de zorgverzekeraar kan zien of ik én mijn praktijk daadwerkelijk geregistreerd zijn. Die codes staan bovenaan elke factuur.

Relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Psycholoog Naam utrecht
NAAM
  • Geregistreerd psycholoog
  • Vergoeding mogelijk
  • Ook zonder verwijsbrief
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik hoor graag van je!

contact